Sinds 1 september 2016 zit de club aan de Nieuweweg 4a, 4751 TG te Oud Gastel.

 

 

 

Lid worden?

 

Bent u geinterresseerd geraakt in Modelspoorgroep Oudenbosch? Dan kunt u ter nadere kennismaking de aanwezige leden aanspreken of geheel vrijblijvend langskomen op een van de clubavonden. Vanaf 19.30u bent u welkom.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het secretariaat.

De jaarcontributie (2017) bedraagt voor adspirant-leden(12-16jr.) €48,00 en voor leden (16 jr. en ouder) €96,00.

Over ModelSpoorGroep Oudenbosch

 

Geschiedenis

In januari 1990 werd tijdens de hobbytentoonstelling Oudenbosch Kreatief de lokale belangstelling voor een modelspoorvereniging gepeild. Op 7 februari daaropvolgend vond de eerste bijeenkomst plaats, bijgewoond door 18 personen. Dat was het begin van een reeks maandelijkse bijeenkomsten. In 1992 werd de vereniging statutair opgericht en eind 1992 kreeg de MSG de beschikking over een eigen ruimte op de zolder van het voormalige Gemeenschapstehuis. Dit bood de leden de mogelijkheid aanvankelijk één keer en later twee keer per week bijeen te komen én te bouwen. In de ruimte kregen de bouwprojecten van de vereniging een vaste plaats. In 1995 volgde een verhuizing naar de huidige ruimte op de zolder van basisschool “De Schakel”. Deze ruimte werd door middel van een ingrijpende verbouwing door een aantal leden, geschikt gemaakt voor haar doel. In dit clubgebouw zijn diverse mogelijkheden om met de hobby bezig te zijn: bouwen aan club- en eigen banen, lezen (de MSG heeft een eigen “bibliotheek”), praten, bekijken van video-/dvd films enz.

 

Modelbanen

Bij de oprichting van de MSG werd vastgesteld dat de (model-)spoorhobby een sterk individualistisch karakter heeft. De activiteiten vinden veelal thuis plaats. Om een koppeling tot stand te brengen tussen de “huiselijke” activiteiten en die van de MSG, werd besloten een bouwmethode toe te passen, die beide activiteiten combineert: de modulebouw. Door deze keuze kunnen privé- en verenigingsmodules tot één baan worden gevormd.

De themakeuze voor privé-modules is vrij. Wel moeten de modules aan standaardnormen voldoen. De thema´s voor de verenigingsmodules worden in onderling overleg vastgesteld. Het is deze themaverscheidenheid die de modulebanen van de MSG onderscheidt van die van andere verenigingen.

 

Excursies

Regelmatig worden excursies en uitstapjes gehouden. Zo werden bezoeken gebracht aan diverse spoorwegmusea, aan museumspoorlijnen, aan het oude seinhuis en de centrale verkeersleiding van de Nederlandse Spoorwegen te Roosendaal, aan de NS-hoofdwerkplaats te Tilburg en aan zusterverenigingen. Daarnaast worden ook regelmatig (model-)spoorevenementen en treinenbeurzen bezocht.

 

Tentoonstellingen

Ook deelname aan tentoonstellingen is een activiteit. Zowel in Oudenbosch als in de regio en landelijk wordt deelgenomen aan exposities. Bij die gelegenheden werden ook prijzen in de wacht gesleept. De meest prestigieuze daarvan is misschien wel de Herman Waldorp-penning, die eenmaal per jaar wordt toegekend door het tijdschrift Rail Hobby.

 

Thema-avonden

Tijdens deze avonden worden activiteiten gehouden zoals bijvoorbeeld een diavoorstelling, demonstraties, lezingen en praktijkavonden. De activiteiten worden door leden of genodigden verzorgd. Daarnaast worden ook regelmatig rij-avonden georganiseerd.

 

Informatieve vergaderingen

De clubavonden zijn op maandag en woensdag in het clublokaal op de zolder van basisschool De Schakel aan de St. Annastraat te Oudenbosch.

Vier keer per jaar een informatieve vergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst worden de leden door het bestuur geïnformeerd over het wel en wee van de vereniging en kunnen leden zelf onderwerpen ter sprake brengen. In maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

Bezoekadres

Ons bezoekadres is: Nieuweweg 4a, 4751 TG  Oud Gastel. De ruimte is tegen de nieuwe rondweg om Oudenbosch gelegen aan de kant van Oudenbosch. Op de voorkant van de ruimte staat de tekst "Het Gastels Laag" 

U bent welkom tijdens de bouwavonden op maandag- en woensdagavond van 19.30 tot 21.30.

 

Als vereniging zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Modelspoor Federatie.

 

Voor meer informatie kunt u uw vraag stellen aan het secretariaat: secretariaat@msgoudenbosch.nl